انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار

یادنگار

دگرگونی در مدیریت ایران برای کارآمدی و یا جوانگرایی؟

دکتر حمیدرضا طیبی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد لزوم جوان گرایی در مدیریت ایران و بویژه قوه اجرایی اظهار کرد: من بیشتر از جوان گرایی در مدیریت به کارآمدی مسئولان متناسب با نیازهای حقیقی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارم؛ انقلاب ما خارج از بلوک بندی معمول وقت دنیا به برتری رسید و مدعی هم گردید که طبق قوانین دین مبین اسلام مدعی عرضه مدل تازه ای برای اداره کشور هست.   هم “میگ” روسی و هم “میراژ” و “اگزوسه”  فرانسوی و هم اطلاعات “آواکس ” انقلاب ما برای حراست از خودش چه در گذشته و چه امروز و چه آینده احتیاج به ابهت دفاعی مدرن متکی بر توان داخل دارد و مدل اقتصادی ما هم باید اقتصاد دانش بنیان متکی بر تولید ملی با محوریت عدالت و اخلاق باشد.

وی در مورد ملاک و شاخص های کارآمدی اظهار کرد: مواردی را که ذکر خواهم کرد، شاخص هایی می باشند که جمهوری اسلامی را بتوانند به ابهت دفاعی و ابهت اقتصادی مدرن متکی بر توان داخل طبق عدالت و اخلاق برسانند. نخستین شاخصه ضروری “پاکدستی اقتصادی مدیران” نخستین شاخصه ضروری “پاکدستی اقتصادی مدیران” هست. این به معنای آن نیست که مدیر پیش از دوران مسیولیت، در در خلال مسیولیت و یا پس از ان کار اقتصادی نکند. اتفاقاً مدیرانی موفق می باشند که کار اقتصادی مولد، موفق و سالم کرده اند و به مسائل و مشکلات کار اقتصادی سالم آگاه می باشند و در طی دوران مدیریت خود به دنبال برطرف آن مشکلات می روند.

رییس جهاد دانشگاهی با بیان این که یکی از مشکلات ما در این چنین امور ظاهرسازی هست که نوعی دورویی هست و باید از آن اجتناب کرد، دنبال کرد: شاخصه بسیار بسیار با اهمیت دیگر کارآمدی مسئولان، خودباوری هست. خودباوری یعنی اعتقاد به توان ملی داشتن. ما هیچ مشکلی در کشور در راستای  توسعه علمی و توسعه فناورانه که زیربنای کلیدی تولید ملی و ابهت دفاعی و ابهت اقتصادی هست، نداریم. اما مشکل کلیدی این هست که بعضی از مسئولان ما این را باور ندارند و مجال شکوفایی استعدادها و استفاده از آن را فراهم نمی آورند و یا اگر به اجبار و به ظاهر به پشتیبانی از توان داخل تن می دهند، پشتیبانی آنان به شکلی هست که سر انجام تولید داخل منتج به شکست شود. به عنوان مثال چه طور می شود با پولی که بابت پیش پرداخت تولید یک محصول بسیار مدرن داده می شود، هم فناوری تولید را به دست آورد و هم ماشین ادوات خط تولید را که بسیار گران می باشند، خریداری نمود. در عین خرید هم با چند بار افزایش نرخ ارز رو به رو گردید و یا برای آزمایش فناوری تولید گردیده که یک آزمایشگاه مرجع ملی برای آزمایش آن نداریم، ماه ها برای آزمایش عملی در میدان کار حوصله کرد و با موفقیت همه این امور را انجام داد و دیرکرد در زمان قرارداد نداشت و متهم نشد که تولید ملی همیشه با دیرکرد و مشکل رو به رو هست.

دکتر طیبی تصریح نمود: شاخصه مهم دیگر کارآمدی، “کاربلدبودن” دکتر طیبی تصریح نمود: شاخصه مهم دیگر کارآمدی، “کاربلدبودن” هست. کاربلدبودن نیز از انجام کار علمی و پیاده سازی موفق آن در عرصه عمل به وجود می آید؛ به عبارت دیگر تولید علم، مبدل علم به فناوری و تجاری سازی فناوری در قالب محصول و خدمات و قانون و دستورالعمل و به زبان آسان تر بلد بودن مبدل علم به ثروت و تصویب قوانین حلال مشکلات جامعه هست. مدیر خودباور کاربلد قطعا می داند که با پول پیش پرداخت یک قرارداد بزرگ که در مثال قبلی به آن اشاره کردم، نمی شود یک فناوری را در شرایط فعلی کشور به دست آورد و ساخت و خط تولید آن را با ماشین ادوات مدرن راه اندازی کرد. بنابراین با ورود درست به مسئله کمک می کند، مشکلات حل شود و مرتب داخلی ها را متهم به عدم کارآمدی نمی کند.

وی دنبال کرد: من شاخصه دیگر کارآمدی را “استفاده درست از مجال ها” وی دنبال کرد: من شاخصه دیگر کارآمدی را “استفاده درست از مجال ها” می دانم؛ یکی از مجال سوزی های تاسف برانگیز در کشور ما واگذاری بازار کشور به شرکت های بیگانه بدون گرفتن امتیاز جابه جایی فناوری هست. آسان ترین، قابل وصول ترین و پذیرفتنی ترین راه برای مالک فناوری شدن و پذیرش آن توسط مسئولان غیرخودباور، جابه جایی فناوری به داخل توسط شرکت های مالک نام بیگانه در ازای واگذاری بخش اندکی از بازار به آنهاست و بعد تامین بقیه نیازها توسط خودمان از طریق فناوری که به داخل انتقال یافته هست.

دکتر طیبی اضافه کرد: تاسف برانگیزتر این که در دو دهه موخر بعضی از شرکت های بیگانه با بازاری که ما در اختیارشان گذاشتیم، آنان با خرید قسمتی از امکانات مورد احتیاج ما از کشورهای غربی امتیاز جابه جایی فناوری گرفته و مالک تکنولوژی گردیدند و هم حالا نیز امکانات ساخت خودشان را که حاصل همان جابه جایی فناوری هست، به ما می فروشند و باز دلواپس کننده تر اینکه برای بعضی از خریدهای بیگانه که در نهایت پس از سال ها داد و داد کردن در نهایت تصمیم گرفته ایم در آنان به قدر اندکی جابه جایی فناوری انجام دهیم و شاهد مثال آن پروژه ساخت 2 هزار دستگاه واگن مترو هست که قرار شده هست سر انجام به 51 درصد ساخت داخل برسیم که از نظر من این عدد بسیار اندکی هست. باز به دستاویز این که ما تحریم هستیم و باید از شرکت بیگانه ممنون هم باشیم که در شرایط تحریم با ما کار می کند و نباید برای گرفتن امتیاز جابه جایی فناوری به وی فشار آورد، این مجال نیز در حال از دست رفتن هست.

رییس جهاد دانشگاهی افزود: نکته با اهمیت دیگر در کارآمدی مسئولان “آشنایی با ساختارهای مورد احتیاج در حل مشکلات کشور بویژه توسعه علمی و فناورانه و تولید ثروت از علم و فناوری” رییس جهاد دانشگاهی افزود: نکته با اهمیت دیگر در کارآمدی مسئولان “آشنایی با ساختارهای مورد احتیاج در حل مشکلات کشور بویژه توسعه علمی و فناورانه و تولید ثروت از علم و فناوری” هست. یکی از این ساختارهای با اهمیت، نظام ملی نوآوری و یا نظام ملی علم، فناوری و نوآوری هست. مسیولیت این نظام همان مبدل علم به ثروت و ایجاد اشتغال و ایجاد ابهت اقتصادی متکی بر تولید ملی و دانش و فناوری ملی هست. ده ها سال هست که این نظام در کشور ما از قبل و پس از انقلاب مریض هست. در پیش از انقلاب توقعی برای اصلاح این ساختار نداشتیم ولی در پس از انقلاب توقع حتمی ما این بوده و هست که کارکرد این نظام اصلاح شود؛ ولی مشکل این هست که مسئولان ما یا اِشرافی بر این ساختار ندارند و یا مایل به اصلاح آن به سبب اندکی دشواری مسیر آن ندارند و بنابراین متاسفانه شاهد آن هستیم که هم توسعه فناوری در کشور با مشکل رو به رو هست و بدتر از آن استفاده از فناوری های تولید گردیده در داخل هست که اگر مافیای واردات موفق به تامین از خارج نشود، برای غلبه بر شیرینی خرید بیگانه، باید شیرینی خرید داخلی را برای خریداران ایجاد نمود و تولیدکننده بین توسعه تولید و ایجاد اشتغال از یکسو و حساب و کتاب فردای قیامت خود از سوی دیگر دچار تردید هست و عاقبت کارش ورشکستی و یا توسعه فساد هست.

دکتر طیبی با بیان این که از شاخص های دیگر کارآمدی “داشتن دانش مدیریت” دکتر طیبی با بیان این که از شاخص های دیگر کارآمدی “داشتن دانش مدیریت” هست، اظهار کرد: این دانش با مطالعه و تحصیل اکتساب می شود و با کار عملی علمی به پختگی می رسد. نداشتن دانش مدیریت موجب شده هست که ما در برنامه ریزی توسعه کشور اصول و ضابطه های و تقدم و تاخر کارهای برنامه ریزی را درست انجام ندهیم و یا افق های برنامه ریزی ما بسیار کوتاه باشد؛ البته شاید منصفانه نباشد که در بحث برنامه ریزی همه تقصیر را به گردن بعضی از مسئولان مربوط بیندازیم. چون سیاست زده بودن کشور ما و بحران های پشت سر هم سیاسی و اقتصادی اساساً برنامه ریزی خوب را امکان پذیر نمی کند.  ولی شاهد بوده ایم که به دلیل عدم کارآمدی حتی در بعضی از شرایط خوب کشور برنامه ریزی درست انجام نشده هست. البته من اعتقاد دارم مسئولان کارآمد و کاربلد از تحریم و بحران نیز خوب توان دارند استفاده نمایند که متاسفانه در شرایط فعلی این اتفاق رخ نمی دهد. ضمن این که زیادی از بحران ها نیز حاصل ناکارآمدی مسئولان هست.

دکتر طیبی در جواب به این سوال که گرچه شما به کار اقتصادی مسئولان اشاره کردید، اما زیادی معتقد می باشند کار اقتصادی مسئولان و یا بستگان و فرزندان آنان بعضی از مشکلات کشور را ایجاد نموده هست؛ اظهار کرد: من اظهار کردم “کار اقتصادی سالم مولد”؛ دکتر طیبی در جواب به این سوال که گرچه شما به کار اقتصادی مسئولان اشاره کردید، اما زیادی معتقد می باشند کار اقتصادی مسئولان و یا بستگان و فرزندان آنان بعضی از مشکلات کشور را ایجاد نموده هست؛ اظهار کرد: من اظهار کردم “کار اقتصادی سالم مولد”؛ کار اقتصادی سالم یا در حوزه تولید داخل  هست و یا صادرات تولید داخل به خارج و یا واردات مواد اولیه و قطعات برای توسعه تولید داخل. این که مسئولان ما و یا بستگان آنان مواد خام نفتی و یا معدنی به خارج صادر کنند و یا امکانات ساخته شده بیگانه را به داخل وارد کنند و یا نماینده فروش فرآورده ها بیگانه دیگر کشورها گردند را کار سالم اقتصادی نمی گوییم. نام این کار “رانت خواری” نام این کار “رانت خواری” هست. اگر به هر سبب نامعقولی می خواهیم به افرادی رانت بدهیم، باید رانت را به تولید در داخل بدهیم و علاوه بر این به صادرات فرآورده ها تولید داخل به خارج. چین کمونیست منحصرا رانت را به تولید می دهد واگر کسی خلاف مسیر توسعه کشور عمل کرد با دشوارترین مجازات رو به رو می شود.

رییس جهاد دانشگاهی در جواب به این سوال که آیا کارآمدی را بر جوان گرایی ترجیح می دهد، اظهار کرد: اولویت اول مسئولان باید “کارآمدی” رییس جهاد دانشگاهی در جواب به این سوال که آیا کارآمدی را بر جوان گرایی ترجیح می دهد، اظهار کرد: اولویت اول مسئولان باید “کارآمدی” باشد و طبیعی هست در شرایط داشتن گزینه های مکرر برای انتخاب مسئولان، انتخاب مسئولان جوان تر در اولویت هست. رتبه های بالای مدیریت کشور جای اکتساب تجربه مسئولان نیست. جای استفاده از تجربه و دانش مسئولان هست.

دکتر طیبی در انتهاء در مورد اینکه مسئولان کارآمد چه طور باید شناسایی و انتخاب گردند، اظهار کرد: خوب ترین راه تربیت مسئولان کارآمد از طریق سامانه آموزشی کشور هست و از سوی دیگر، داشتن احزاب قوی خوب ترین روش برای شناسایی استعدادهای برتر و اکتساب تجربه آنان در رتبه های متفاوت مدیریتی کشور هست. خوب ترین راه انتخاب مسئولان تدوین شاخص برای سنجش کارآمدی هست که به بعضی از آنان اشاره کردم. متاسفانه نداشتن احزاب قوی موجب شده هست انتخاب مسئولان به طور سیاسی و در جمع ها و گعده های خصوصی و کوچک انجام شود و یا در مجال های بسیار کم انتخاب مسئولان ارشد کشور انجام گیرد که نتیجه های این چنین انتخاب ها نیز ضرورتی به توضیح ندارد. البته باید توجه داشت سایر قوا نیز مستثنی از این کارآمدی نیستند و منحصر به قوه مجریه و بخش دولتی کشور نیست و باید در همه حوزه ها حتی بخش خصوصی مورد توجه و کاربرد قرار گیرد. در بخش خصوصی نیز شرکتهای زیادی داریم که منحصرا دوست دارند تحت لیسانس شرکتهای بیگانه کار کنند و علاقه ندارند خودشان مالک دانش و فناوری گردند و در تحریمها دچار مشکل می گردند.

انتهای پیام

به این مطلب امتیاز دهید:

آخرین اخبار

نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران اکسپو 2024 | گزارش تصویری

ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران 1403 | ایران اکسپو 2024، به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد تجاری در راستای نمایش توانمندی‌های صادراتی با بازارهای بین‌المللی، با حضور جمعی از فعالان اقتصادی در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است. علاقه مندان می‌توانند از تاریخ 8 لغایت 12 اردیبهشت ماه 1403 (برابر با 27 آوریل لغایت 1 می 2024) در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی تهران حضور یافته و از نمایشگاه دیدن کنند. 

ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران 1403 | ایران اکسپو 2024

ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران موسوم به IRAN EXPO 2024 به عنوان بزرگ‌ترین رویداد صادراتی کشور از تاریخ 8 تا12 اردیبهشت‌ماه 1403 در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود که برآوردها حاکی از بازدید بیش از 2500 تاجر و بازرگان از 119 کشور جهان از این نمایشگاه است.

لینک کوتاه:
اشتراک گذاری در:
برچسب ها: