(No Title)

انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور در راستای اجرای آیین نامه انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می‌باشد تشکیل شده است. این انجمن در تاریخ 29 تیر ماه 1395 پس از اطلاع رسانی در صنف و با مشارکت تولید‌کنندگان این حوزه به ثبت رسید. درحال حاضر تعداد واحد های تولیدی انجمن 22 نفر هستند که از تولیدکنندگان بزرگ کشور در شاخه‌های مختلف گرد هم جمع شده اند و عمده تولیدات و محصولات آنها عبارتند از مداد، خودکار،ماژیک، پاک کن، جامدادی، خط کش، گونیا، تخته رسم، خمیر بازی، دفاتر، کلاسور، زونکن، لوازم اداری و بایگانی، رنگ و لوازم مهندسی و هنری و … که تامین‌کننده‌ی نیازهای اساسی و اصلی این صنف می‌باشند. به امید اینکه چرخه نظام اقتصادی در جهت منافع ملی و بومی کشور را، در بالاترین سطح کیفیت و کمیت شاهد باشیم و رقابت صحیح در سطح جامعه را بهبود ببخشیم.

(No Title)
(No Title)
خبرنامه2
خبرنامه
خبرنامه-1
خبرنامه
(No Title)

خبر‌نامه انجمن تنـها نشریه داخلـی انجـمن صنفـی کارفرمـایی تولیـد‌کننـدگان نوشت‌افـزار کشور می‌باشد که آخریـن اخبار و اطلـاعات پیرامون صنف تحـریر و تولیـدکننـدگان نوشـت‌افزار کشور را اطلاع رسانی می‌کند.

preloader