انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار

یادنگار

شرایط عضویت در انجمن

 1. تابعيت ايران
 2. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
 3. قبول و تعهد اجراي مقررات اساسنامه، تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
 4. شاغل در صنعت تولید نوشت افزار با ارایه مدارک شناسایی از قبیل: جواز تاسیس – پروانه بهره برداری و …
 5. ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار از قبیل آخرین فیش پرداختی حق بیمه
 6. درخواست عضویت
 7. کپی کارت ملی و شناسنامه
 8. 3 قطعه عکس 4*3
 9. آخرین تغییرات روزنامه رسمی
 10.  درخواست کتبی عضویت در انجمن (*)
 11. پرداخت وروديه و حق عضويت به طور مرتب (مبلغ 150.000.000 ریال به عنوان ورودیه و مبلغ 80.000.000 ریال به عنوان حق عضویت سالیانه به شماره حساب 0110802785003 بانک ملی شعبه آفریقا کد 0966 بنام انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور)

برای دانلود فایل درخواست کتبی عضویت در انجمن روی دکمه مربوطه کلیک کنید.