انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار

با سلام و احترام.
کمیته های تخصصی انجمن به موارد زیر تقسیم بندی می‌شوند. در حال حاضر این بخش از سایت برای پاسخ دهی و بارگذاری آماده نشده است. برای ارتباط از بخش تماس با ما می‌توانید استفاده نمایید.
با تشکر

حقوقی - قضایی

حقوقی - قضایی

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

ارزیابی و عضویت

ارزیابی و عضویت

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

حل اختلاف

حل اختلاف

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

آموزش

آموزش

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

تبلیغات

تبلیغات

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

رفاهی

رفاهی

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

توسعه بازار و صادرات

توسعه بازار و صادرات

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

تولید، بهره‌وری و کیفیت

تولید، بهره‌وری و کیفیت

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

فنی

فنی

برای اطلاع از عملکرد و پیگیری امور مربوط به کمیته های تخصصی می‌توانید از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.

خوش آمدید

بازدیدکننده گرامی

به سایت جدید انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور خوش آمدید. این سایت در حال تکمیل است با این حال، شما می‌توانید از بخش های مختلف سایت دیدن نمایید.

درصورت وجود هر گونه سوال از بخش تماس با ما با ما در ارتباط باشید.