انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار

یادنگار

تأملی بر رویکرد چین برای رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی

تأملی بر رویکرد چین برای رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتیبه گزارش انجمن تولید کنندگان نوشت افزار کشور به نقل از خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قبل از این در قالب سلسله گزارش‌هایی روند دگرگونی و توسعه اقتصادی کشورهای آلمان،کره جنوبی، ژاپن و مالزی مورد بحث و ارزیابی جای گرفت.

آنچنان که قبل از این عنوان گردید،هدف از تنظیم و بازتاب چنین گزارش‌هایی، واکاوی مسیر پویایی و شکوفایی کشورهای توسعه یافته جهان هست که در کمتر از 100 و حتی 50 سال گذشته با مشکلات اقتصادی عدیده ای دست و پنجه نرم می کردند،تا جایی که در مقطع هایی فقر به جزئی جدانشدنی از جامعه کشورهای مد نظر مبدل شده بود،اما با برنامه ریزی و کوشش مستمر از آن چالش‌ها و معضلات خارج به چنان توفیقاتی دست پیدا نمودند که امروزه قسمت و بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده‌اند و به شکل مطلوبی توانسته اند قله های پیشرفت و توسعه را فتح کنند، با این اوصاف در صورت الگو قرار دادن راه های رفته و نرفته و بایدها و نبایدهایی که جوامع ذکر شده مد نظر قرار داده اند، میتوان روند توسعه اقتصادی و صنعتی در ایران را با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه کرد.

البته تردیدی وجود ندارد که گاها از حیث فرهنگی و حتی ساختار اقتصادی، میان ایران و کشورهای پیشرفته‌ای که در قالب گزارش‌های اینچنینی مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرند، تفاوت‌هایی جدی وجود دارد، اما این تفاوت‌ها، نافیِ توجه و الگو برداری از نکات مثبت و سازنده جوامع توسعه یافته برای نائل شدن به موفقیت های فزاینده اقتصادی نبوده و نیست.

با این توضیحات در ذیل این گزارش کوشش می‌شود الگوی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور چین مورد تصریح و واکاوی قرار گیرد، باشد تا با بازتاب این گزارش‌ها، فرآیند پیشرفت کشور در عرصه های اشاره شده ( تولیدی و اقتصادی ) با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه شود.

توجه به روستاها به عنوان کانونی برای توسعه/الگوی حرکتی از نقطه پیرامونی به مرکزی

با مطالعه و ارزیابی روند توسعه و شکوفایی چین، به روشنی این حقیقت هویدا می‌شود که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این کشور،اعتبار و اهمیت زیادی را برای منطقه های روستایی خود قائل شده اند تا جایی که به طور اساسی الگوی توسعه این کشور از منطقه های پیرامونی(روستایی) به منطقه های شهری(مرکزی) کلید خورد و به واقع حرکت و سِیرِ پیمایش شکوفایی و رونق اقتصادی در این کشور از روستاها ( به عنوان نقطه مبداء ) عملیاتی گردید.

با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه ای از جمعیتِ کشورِ ذکر شده به پیشة زراعت و کشاورزی مشغول هستند،دولتمردان این کشور کوشش نمودند با امتزاج فناوری های نوین،کشاورزی و زراعت خود را در این منطقه های از مرحله سنتی به مرحله مدرن جابه جا کنند و همین رویکرد موجب گردید علیرغم جمعیت بسیار بالای این کشور ، مشکلات و نارسایی های جامعه چین برای تامین نیازهای اولیه ای مثل خوراک و پوشاک به دست کم ممکن کاهش پیدا نماید و روستاهای این کشور به کانونی برای تولید و ارائه فرآورده ها مبدل گردند تا جایی که امروز نیز زیادی از کالاهای چینی در همین حوزه های روستایی تولید یا مونتاژ می گردند.

توجه به علم و فناوری به عنوان پایه کلیدی تولید کالا

یکی دیگر از تدابیر چینی ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی به این امر متمرکز می‌شد که نسبت به فناوری های روز و دستیابی به آن و حتی بومی سازی فناوری ها کوشش زیادی را لحاظ کردند.

به واقع، اهمیت علم و فناوری و دانش در کشور ذکر شده چنان معروف و با اهمیت هست که بخش قابل ملاحظه ای از بودجه‌ها و هزینه‌های دولتی مصروف این حوزه گردید.

احداث و راه اندازی چندین مرکز و منطقه عظیمِ علوم و فناوری های نوین در این کشور برای پیگیری اغراض مد نظر در این عرصه، مصداقی از رویکرد این کشور آسیای شرقی در بخش ذکر شده هست و به واقع دولتمردان چین کوشش نمودند برای توسعه و تقویت و تسری این علوم و فنون در کشور شان از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

توجه به ظرفیت‌های درونی/خصوصی سازی حساب شده و هوشمندانه در کشور چین با الگوهای بومی

گرچه چین در عرصه‌های جهانی حضور وسیع و رو به افزایشی داشته هست، اما با این حال توجه به ظرفیت‌های درونی و الگوهای بومی هیچ وقت مورد غفلت این کشور قرار نگرفته هست.

به واقع،در سالیان گذشته، چین به طور مستمر کوشش کرد با بالا بردن اندکی و کیفی تولیدات خود حتی از حضور در جریان اقتصاد آزاد و باز کردن درهای کشور خود به سمت اقتصادی جهانی متضرر نشود.

به تعبیر دیگر، چینی‌ها، تنها برای توسعه به الگوهای غربی دلخوش نبودند و در پیاده‌سازی برنامه‌های مبتنی بر پیشرفت و شکوفاییِ خود، اقتضائات و شرایط خاص کشورشان را نیز مد نظر قرار دادند.

استفاده بهینه از حجم های درونی در این کشور، مقدمه‌ای گردید برای بهره برداری مناسب از فرصت‌های بین المللی و بدین‌گونه نظام اقتصادی در چین تشکیل شد که همانند آن در دنیا کمتر وجود داشت و میتوان آن را از این جهت تا حدی بدون بدیل و نمونه شرح کرد.

تکیه بر ظرفیت‌های داخلی چین آنچنان عمیق و جدی در دستور کار جای گرفت که حتی در حوزه سرمایه‌گذاری ابتدا به ساکن، جذب سرمایه‌های داخلی و به کار گیری آن در مسیر توسعه و شکوفایی در اولویت جای گرفت، البته طرح این مبحث به معنای نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری بیگانه در این کشور نیست و در حال حاضر نیز جذب انبوه سرمایه گذاری بیگانه این کشور را به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان مبدل کرده، اما ابتدا به ساکن موفقیت در جذب سرمایه گذاری داخلی و استفاده سازنده از آن در مسیر توسعه، موجب گردید سرمایه‌گذاران بیگانه نیز به حضور فعالانه در اقتصاد این کشور تشویق گردند و البته مشوق های دیگری نیز در این مورد تأثیرگذار بود که در ادامه این گزارش، در گفت‌وگو با معاون امور حقوقی و مجلس منطقه های مخصوص اقتصادی کشور، مورد تصریح و واکاوی قرار خواهد گرفت.

اقتصاد دانش بنیان، صرفه جویی و کار 24 ساعته، راز موفقیتِ اقتصادیِ چینی‌ها

با مطالعه دقیق سیاست‌های اقتصادی چین، این حقیقت مسجل می‌شود که نقشه راه و چارچوب برنامه های صنعتی، تولیدی و اقتصادی این کشور در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح و تشریح می‌شود.

اقتصاد دانش بنیان و تکیه بر علم و فناوری و تولید فرآورده ها و کالاهایی با اعتبار افزوده بالا اجتناب از اسراف،کار و کوشش 24 ساعته که به شکلی ریشه در فرهنگ کُنفسیوسیِ جامعه چین دارد و تقویت صادرات از ارکان کلیدی توفیقات اقتصادی این کشور به شمار می‌رود.

چینی‌ها، علی‌رغم مراودات و مناسبات وسیع با تمامی کشورهای جهان و بخصوص اروپایی ها،همچنان زیادی از آداب و سنن خود را محافظت کرده‌اند.

اجتناب از بِرَندگرایی یکی دیگر از نکات جالب توجه در میان مردم کشور چین هست و این در شرایطی هست که زیادی از مارک هایِ مطرحِ جهان با سرمایه گذاری در این کشور به تولید فرآورده ها مد نظر خود مبادرت می ورزند و تمامی این مورد ها بیانگر از اراده جدی و همت والای چینی ها در دهه های موخر برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی هست، روندی که در حال حاضر نیز ادامه دارد.

مبدل منطقه های آزاد چین به کانون تولید

حسین گروسی، معاون حقوقی و امور مجلس منطقه های مخصوص اقتصادیِ کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح عاملان موثر در توسعه این کشور، اظهار کرد: چینی‌ها، اصل44 را پس از ما اجرایی کردند، اما در حقیقت امر، بسیار بسیار موفق تر از ایران عمل کردند زیرا به معنای حقیقی و متناسب با اقتضائات کشور خود به عملیاتی ساختن آن کوشش کردند.

عضو سابق کمیسیون صنعت های و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: منطقه های آزاد چین، یکی دیگر از ارکان و مولفه های بنیادی در موفقیت اقتصادی این کشور محسوب می شود و به شکلی میتوان اظهار کرد منطقه های ذکر شده در این کشور به یکی از محورهای کلیدی تولید مبدل شده‌اند.

نماینده سابق مردم ملارد،شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی، گفته بود: معافیت‌های مالیاتی و نیروی کار ارزان نرخ از دیگر عاملان موثر در توسعه اقتصادی چین محسوب می‌شود تا جایی که امروز زیادی از برندهای مالک اسم و جهانی در دنیا، با راه‌اندازی جایگاه ها تولیدی در این کشور به ساخت و ارائه فرآورده ها خود مبادرت می‌ورزند.

وی اضافه کرد: مورد ها فوق در شرایطی حاصله که کشور چین، کمونیستی هست، اما در رویکرد اقتصادی خود، تجدید دیدگاهی جدی و بنیادی را لحاظ کردند و امروز کشور ذکر شده از مزایا و ثمرات آن بهره‌مند می‌شود و به شکلی برنامه ریزی اقتصادی از سوی تصمیم گیران این کشور به شکلی طراحی شده که معادله بُرد بُرد برای این کشور و فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران بیگانه حاصل می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس منطقه های مخصوص اقتصادی کشور اظهار کرد: نرخ تمام شده پایین و حداقلی و بالا بردن کیفی فرآورده ها از دیگر مورد ها حائز اهمیت در شکوفایی اقتصادی و صنعتی چین محسوب می شود و به واقع چینی ها با عملیاتی ساختن این دو عنصر حیاتی در تسخیر بازارهای بیگانه و عرصه های صادراتی، بسیار موفق عمل کرده‌اند.

وی اضافه کرد: شناسایی فرهیختگان در این کشور از دیگر مولفه هایی هست که چین را با سرعت و شتابی خیره کننده به سمت توسعه و پویایی سوق داد، طوری که عضویت در حزب کمونیست این کشور برای تمامی اقشار جامعه ذکر شده امکان پذیر هست، اما کسانی توان دارند سکاندار بخش‌های حساس گردند که شایستگی خود را به اثبات برسانند و مجموعه این عاملان چون حلقه‌هایی به هم ملحق شده یک زنجیره، کشور چین را در چنین ترازی از موفقیت و شکوفایی قرار داده هست.

 

به این مطلب امتیاز دهید:

آخرین اخبار
لینک کوتاه:
اشتراک گذاری در:
برچسب ها: