انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار

یادنگار

تجارت در ایران و ترکیه چه تفاوتی دارد؟

به گزارش انجمن تولید کنندگان نوشت افزار کشور به نقل از ایسنا، طبق اغراض از پیش تعیین شده برای کشورها مشخص می شود که در هر برهه زمانی باید صادرات خود را به چه میزانی برسانند. حالا برای ایران هم ارقام و ارقام متعددی مدنظر داشته می شود، اما طبق معمول هر ساله در دسترسی به این اغراض مشکلات متعددی ایجاد شده و برنامه های تدوین شده صادراتی عملیاتی نمی گردند.

این در حالی هست که ترکیه در این سال ها صادرات خود را به رقمی حدود سه برابر ایران رسانده هست. ارزیابی صادرات ایران و ترکیه گویای نکته هایی خاص هست. در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ صادرات ایران به ۱۵۴ تا ۱۵۸ کشور انجام شده، اما در سال ۲۰۱۶ این عدد تنها ۱۲۸ کشور بوده هست. بر همین اساس صادرات ایران از ۸۸.۶ ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۴۸.۶ ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ دست یافته و این رقم در سال ۲۰۱۵ کمترین حد خود در پنج سال گذشته را تجربه کرده و به ۴۱.۴ ۴ میلیارد دلار دست یافته هست.

بازارهای صادراتی ایران و ترکیه کدامند؟

از طرف دیگر نزدیک به ۸۶ درصد صادرات ایران به ۱۰ کشور آسیایی و آسیایی-اروپایی بوده و قسمت کشورهای اروپایی بسیار کم و در حد ۶.۴۲ ۴۲ درصد بوده هست. در سال ۲۰۱۶ چین، هند و ترکیه وارد کننده ۵۷.۱۱ ۱۱ درصد فرآورده ها ایران بوده اند، اما اگر همین وضع را درباره کشور ترکیه ارزیابی کنیم متوجه خواهیم گردید که علی رغم کاهشی که در پنج سال موخر صورت گرفته تعداد مقاصد صادراتی این کشور از ۱۵۳ بازار در سال ۲۰۱۲ به ۱۴۳ کشور در سال ۲۰۱۶ دست یافته و دست کم مقاصد صادراتی ترکیه از نظر تعداد بیشتر از ایران بوده هست.

از طرف دیگر اعتبار صادرات ترکیه در این سال ها از ۱۳۴.۴ ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۳۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ دست یافته هست و البته در بعضی مقطع ها اعتبار صادرات این کشور تا ۱۴۴ میلیارد دلار نیز پیش رفته هست. نکته دیگر آنکه پراکندگی کشورهای مقصد صادراتی ترکیه گسترده تر از ایران هست و از طرف دیگر قسمت کشورها از واردات فرآورده ها ترکیه متوازن محسوب می گردد به به صورتی که ۱۰ کشور اول مقاصد صادراتی این کشور ۵۵.۷۲ ۷۲ درصد از کشور واردات ترکیه را به خود اختصاص می دهد.

در سال ۲۰۱۶ میلادی آلمان، انگلیس و آمریکا سه کشور اول واردکننده ترکیه بوده اند که سهمی معادل ۲۸.۲ ۲ درصد از صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده اند.

کالاهای عمده صادراتی

اما نکته مهمتر به بحث اقلام صادراتی ذی ربط می شود. ارزیابی اقلام صادراتی ایران در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ میلادی گویای آن هست که بخش قابل ملاحظه ای از صادرات ما به مواردی مثل سوخت های معدنی، روغن های معدنی، فرآورده ها حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری، موم های معدنی، مواد پلاستیکی، مواد شیمیایی آلی، سنگ فلزات، آهن و فولاد، میوه، آجیل، پوست مرکبات، مس، نمک، گوگرد، مواد گچ بری، آهک و سیمان، انواع کودها و مواد معدنی ترکیبات آلی و معدنی، فلزات قیمتی و فلزات کمیاب ذی ربط می شود.

این در حالی هست که صادرات ترکیه به مواردی مثل وسائل نقلیه و لوازم جانبی آنها، ماشین ادوات و امکانات مکانیکی، رآکتورهای هسته ای، دیگ های بخار، قطعات جانبی، مروارید طبیعی یا پرورشی، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات قیمتی، انواع پوشاک، ماشین ادوات و امکانات الکتریکی، آهن و فولاد، مواد پلاستیکی، فرآورده ها آهن و فولادی، میوه و آجیل و پوست مرکبات ذی ربط می شود.

اقتصاد ایران و ترکیه طبق شاخص های جهانی

در ارزیابی های صورت گرفته بین المللی نیز برای این دو کشور در بخش های متفاوت رده هایی را مدنظر داشته اند به عنوان مثال در راستای ی توانمندسازی تجاری در سال ۲۰۱۶ ایران از هفت امتیاز تنها ۳.۱۶ ۱۶ درصد را به خود اختصاص داده و از میان ۱۳۶ کشور رده ۱۳۲ را به خود اختصاص داده هست. این در حالی هست که ترکیه با امتیاز ۴.۵۲ ۵۲ رده ۵۹ جدول را به خود اختصاص داده هست. از طرف دیگر در راستای دسترسی به بازارهای بیگانه ایران با امتیاز ۱.۸ ۸ آخرین رده جدول را به خود اختصاص داده هست، در حالی که ترکیه با امتیاز ۳.۹۱ ۹۱ در جایگاه ۸۸ این جدول قرار می گیرد.

اما ارزیابی تمامی شاخص های دیگر من جمله کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، استعداد دسترسی و کیفیت زیرساخت های حمل و نقل، استعداد دسترسی و کیفیت زیرساخت خدمات حمل و نقل، استعداد دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات گویای آن هست که در تمامی مورد ها رده ایران به مراتب پائین تر از ترکیه بوده هست. در ارزیابی دسترسی به بازارهای بیگانه تعرفه اسمی ایران پنج درصد بوده و براین اساس از میان ۱۳۶ کشور ایران رده ۱۳۴ را به خود اختصاص داده هست، این در حالی هست که ترکیه با امتیاز ۳.۸ ۸ درصدی در جایگاه ۹۳ این جدول قرار دارد. در دسترسی به بازارهای داخلی نیز ایران با قیمت تعرفه ۲۸ درصدی رده آخر جدول را به خود اختصاص داده و ترکیه با تعرفه شش درصدی در رده ۷۶ جدول قرار می گیرد.

براین اساس ایران از منظر اندازه بازار با امتیازی معادل ۵.۲ ۲ از هفت امتیاز رده ۱۹ را در میان ۱۳۸ کشور دنیا را به خود اختصاص داده هست، اما ترکیه با امتیازی معادل ۵.۵ ۵ در رده ۱۴ این جدول قرار دارد. از نظر کارایی بازار کالایی ایران با اکتساب چهار امتیاز از هفت امتیاز طراحی شده از میان ۱۳۸ کشور جدول رده ۱۰۰ را به خود اختصاص داده و ترکیه با ۴.۵ ۵ امتیاز در رده ۵۳ این جدول قرار می گیرد.

علاوه بر این در حوزه لجستیک ایران با ۲.۶ ۶ درصد امتیاز از مجموع پنج امتیاز مدنظر داشته شده در این بخش از میان ۱۶۰ کشور جدول رده ۹۶ را به خود اختصاص داده هست. این در حالی هست که ترکیه امتیازی معادل ۳.۴۲ ۴۲ و رده ای معادل ۳۴ دارد.

طبق ارزیابی های صورت گرفته موضوعاتی مثل ناتوانی سامانه های مدیریتی و فرآیندی شاخص های تجاری مثل تعرفه ها، فرآیند ترخیص کالا، تحویل به موقع کالا، ناتوانی یکپارچگی برنامه های صادراتی به سبب چندگانه بودن مراجع صادراتی و نبود سازگاری بین ارگان های موثر در امر صادرات، ناتوانی تشکل های صنفی تولید و تجارت و پایین بودن سطح رابطه ساختاری میان بخش خصوصی و دولتی در تدوین برنامه ها و اجرای آنها، ناتوانی اجرای برنامه های بلندمدت به سبب نوسانات اقتصادی و اتخاذ تصمیم های مقطعی در راستای ی صادرات، ناتوانی مدیریت بازاریابی و توجه نکردن به تبلیغات مناسب در بازارهای هدف، سنتی بودن شیوه صادرات کالا، ناکارآمدی صنعت حمل و نقل، تنگنا های تجاری و وارداتی، وجود فرآیندهای غیرقانونی صادرات و عدم شناسایی و برخورد با صادرکنندگان متخلف، کمبود اسم تجاری معروف و معروف بین المللی من جمله موانعی هست که سر راه توسعه صادرات در ایران وجود دارد.

البته در حوزه های اقتصادی و مالی، تولیدی، پژوهشی و سیاسی نیز عاملان متعددی در وضع تجاری کشور مؤثر می باشند که سر انجام مجموع این مورد ها در  متمایز شدن شرایط تجاری ایران و ترکیه مؤثر محسوب می گردند.

ترکیه از سال ۱۹۸۰ سیاست های تجاری خود را طبق شرایط اقتصادی و تجاری فراتر از مرزهای داخل تدوین کرده و به اجرا در آورد. این کشور از همان سال سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و نسبت به آزادسازی بازار خود از طریق کاهش تدریجی تعرفه های گمرکی اقدام کرده هست. از دیگر کارهای ترکیه عضویت در سازمان تجارت جهانی و اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا هست که میتوان به عنوان دو اقدام عمده اقتصادی در جهت هدایت سیاست های تجارت بیگانه ترکیه به شمار آورد.

تدوین استراتژی صادرات ترکیه برای سال ۲۰۲۳ از سال ۲۰۰۹ شروع شده و هدف کلیدی این پروژه رشد متوسط هر ساله ۱۲ درصدی صادرات و رسیدن به رقم ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ و اکتساب قسمت ۱.۵ ۵ درصدی از تجارت جهانی بوده هست. علاوه بر این مبدل شدن به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر دنیا، قیمت تورم و بهره تک رقمی، افزایش دو تساوی تعداد صادرکنندگان، ایجاد دست کم ۱۰ برند معروف جهانی، تنوع قسمتی به بازار و کالاهای صادراتی و پشتیبانی از تولیدات با اعتبار افزوده بالا و تکنولوژی بالا از دیگر اغراض تشریح شده اقتصادی در ترکیه محسوب می شود.

انتهای پیام

به این مطلب امتیاز دهید:

آخرین اخبار

نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران اکسپو 2024 | گزارش تصویری

ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران 1403 | ایران اکسپو 2024، به عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد تجاری در راستای نمایش توانمندی‌های صادراتی با بازارهای بین‌المللی، با حضور جمعی از فعالان اقتصادی در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است. علاقه مندان می‌توانند از تاریخ 8 لغایت 12 اردیبهشت ماه 1403 (برابر با 27 آوریل لغایت 1 می 2024) در مرکز نمایشگاه‌های بین المللی تهران حضور یافته و از نمایشگاه دیدن کنند. 

ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران 1403 | ایران اکسپو 2024

ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران موسوم به IRAN EXPO 2024 به عنوان بزرگ‌ترین رویداد صادراتی کشور از تاریخ 8 تا12 اردیبهشت‌ماه 1403 در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود که برآوردها حاکی از بازدید بیش از 2500 تاجر و بازرگان از 119 کشور جهان از این نمایشگاه است.

لینک کوتاه:
اشتراک گذاری در:
برچسب ها: