ریاست کمیسیون مخصوص پشتیبانی از تولید ملی مجلس: ارز حقیقی راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی هست

به گزارش انجمن تولید کنندگان نوشت افزار کشور به نقل از خبرگزاری تسنیم از قزوین، ، حمید فولادگر در جریان بازدید از شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس گفت: یکی از عرصه‌های پشتیبانی از تولید ملی کارخانجات لوازم خانگی بوده که باید در راستای توسعه این واحدها اقدام گردد.

وی گفته بود: در کمال خوشبختی توانمندی مطلوبی در حوزه دانش‌بنیان در سطح کشور وجود داشته که از این حجم می‌توان در راستای توسعه تولیدات داخلی و ارتقاء کیفیت فرآورده ها مورد استفاده قرار داد.

ریاست کمیسیون مخصوص پشتیبانی از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون بنیادی مجلس شورای اسلامی تصریح نمود: فضای اقتصادی کشور در چند ماه موخر و به خاطر افزایش قیمت ارز آشفته شده و تهدیدات جدی برای بازار اقتصادی به وجود آورده که باید از این تهدیدات به فرصت‌ها دست یابیم.

فولادگر دنبال کرد: یکی از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور ارز حقیقی بوده که باید موردنظر باشد تا شاهد رونق تولیدی و اقتصادی در سطح کشور و علاوه بر این حل معضل بیکاری باشیم.

ریاست کمیسیون مخصوص پشتیبانی از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴قانون بنیادی مجلس شورای اسلامی افزود: تنگنا ایجاد شده در راستای تولیدات داخلی باید به مجال و پیشرفت تبدیل گردد و از حجم جوانان در این خصوص استفاده گردد.

وی بر پشتیبانی از زنجیره تولید تاکید جدی کرد.

preloader