انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار

یادنگار

پندار تحریر مهرگان

نام شرکت : پندار تحریر مهرگان

مدیرعامل : محمد جهانشاهی

ایمیل : Ptm@pendartahrir.com

وبسایت : www.pendartahrir.com

تلفن : 021 - 76210510

نمابر : 021 - 76210512

آدرس : :تهران، پردیس، شهرک صنعتی خرمدشت، خیابان نهم غربی، پلاک 6

درباره پندار تحریر مهرگان

this company is about….

شبکه های اجتماعی