گفتگوی خبری ۱۸:۳۰ شبکه خبر با جناب آقای محمودرضا صنعتکار

گفتگوی ویژه خبری جناب آقای مهندس محمودرضا صنعتکار رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان نوشت افزار کشور با شبکه خبر در ۱۳۹۸/۵/۲۹ ساعت ۱۸:۳۰

preloader