گفتگوی آقای صنعتکار با رادیو سلامت

مصاحبه رییس انجمن نوشت افزار آقای صنعتکار با رادیو سلامت در رابطه با نوشت افزار.
برای گوش دادن به مکالمه صوتی کلیک کنید.

preloader