گفتگوی آقای صنعتکار با رادیو اقتصاد

مصاحبه رییس انجمن نوشت افزار آقای صنعتکار با رادیو اقتصاد در رابطه با نوشت افزار.
برای گوش دادن به مکالمه صوتی کلیک کنید.

preloader