کیفیت نوشت افزار ایرانی قابل رقابت با همانند اروپایی هست

محمدرضا صنعتکار در اظهار کرد وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه توان نداریم آمار کامل و درستی از میزان تولید و واردات درج کرد افزار عرضه دهیم، اظهار کرد: در تولید بعضی فرآورده ها مثل پاک کن و مداد پیشرفت خوبی داشته ایم در حالی که استفاده سرانه تراش کشور حدود ۵۰ میلیون عدد هست ولی ما قدرت تولید پنج میلیون تراش را داریم.
وی اضافه کرد: احتیاج به خودکار در کشور ۶۰۰ میلیون عدد هست و حالا کارخانه های داخلی به حجم تولید ۴۰۰ میلیون عدد رسیده اند ولی قسمت بازار ما در حوزه خودکار همچنان اندک هست، زیرا استفاده کننده ترجیح می دهد خودکار بیگانه را استفاده کند.این تولیدکننده درج کرد افزار یادآور گردید: به عنوان مدیر دو کارخانه که یکی برند ایرانی و دیگری نمایندگی یک برند کانادایی هست، اقرار می کنم کیفیت هر دو محصول ما یکسان هست اما مردم استقبال بیشتری از برند کانادایی می کنند و این مبحث نشان دهنده فرهنگ ضعیف در حوزه استفاده کالای داخلی هست.صنعتکار با اشاره به ارزش نرمال برای تعیین دست کم کیفیت فرآورده ها تولید داخل، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حوزه درج کرد افزار نرمال مشخصی تعیین نشده هست، بعضی از تولید کنندگان دست کم کیفیت را رعایت نمی کنند و همین امر باعث بدبینی مردم نسبت به درج کرد افزار ایرانی شده هست.وی تصریح کرد: برای پشتیبانی از تولید ملی باید واردات به طور کنترل شده باشد تا تولیدکننده داخلی در شرایط مساعدتری با بیگانه ها رقابت کند. با نرخ کنونی ارز تهیه مواد اولیه بسیار سخت شده و بنابراین زیادی از تولیدکنندگان به سمت تعطیلی کشانده گردند. مسئولین باید توجه دارا باشند تا جایی که حجم تولید داریم از واردات اجتناب
مسئولین باید توجه دارا باشند تا جایی که حجم تولید داریم از واردات خودداری کنند.
علاوه بر این نادر طریقت؛ نایب ریاست انجمن تولید درج کرد افزار با بیان اینکه کارخانه های مدادسازی قدرت تولید ۱۰۰درصد احتیاج داخلی را دارند،
ما قدرت تولید ۱۰ درصد دیگر از احتیاج کشور را داریم و مدعا می کنیم اجناس ایرانی خوب تر از نوع بیگانه هست و در پایلوت در تلویزیون نمایش دادیم که خط کش های آلمانی به سادگی می شکنند اما خط کش تولید ایران با هیچ نیرویی نمی شکند.
وی اضافه کرد: در حوزه نرخ هم توان داریم با کالاهای اروپایی رقابت کنیم. به عنوان مثال تخته رسم آلمانی حالا در بازار ۷۰۰ هزار تومان بوده در حالی که نوع همانند ایرانی آن ۵۰ هزار تومان هست.
این تولیدکننده لوازم نقشه کشی و مهندسی در ارتباط با کم بودن کاغذ در بازار و تخلف های مافیای کاغذ در این حوزه اخطار داد: مشکل کاغذ جدی هست و در کمال تأسف کسانی که با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کاغذ وارد کرده اند، آن را در بازار داخلی با نرخ ارز ۱۰هزار تومانی می فروشند.

preloader