واردات ۲۵۳ تن کاغذ تحریر برای ناشران استان شهر قم

سید محمود حسینی، مدیر عامل تعاونی ناشران استان شهر قم، در اظهار کرد وگو با خررنگار ف هنگی باشگاه خبرنگاران پویا، از واردات ۲۵۳ تن کاغذ چاپ و تحریر توسط این اتحادیه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع داد.

وی دنبال کرد: تعاونی ناشران استان شهر قم در نظر داشت شش هزار تن کاغذ تحریر وارد کشور کند که به سبب عدم اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی موفق به واردات تنها ۲۵۳ تن از کشور کره گردید.

حسینی تصریح نمود: این کاغذها در حال خارج شدن از گمرک هست و طی روزهای آینده بین ناشران این استان توزیع خواهد گردید.

 

preloader