واردات مداد ممنوع گردید

به گزارش انجمن تولید کنندگان نوشت افزار کشور به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،جمعی از تولید کنندگان مداد در کشور با ارسال نامه ای به صالحی‌نیا معاون امور صنعت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات این محصول درج کردند در ماههای موخر به واردات این محصول ارز ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته هست درحالی که این محصول در کشور تولید میشود.

متن این نامه به توصیف زیر هست.

احتراما این نامه از جانب تولیدکنندگان مداد و مداد رنگی خدمت شما عرض می‌گردد.

پیرو نامه شماره ۶۰/۱۶۵۵۳۹ حضرتعالی به رئیس محترم بانک مرکزی جناب آقای دکتر همتی معروض می‌داریم که در ردیف ۶ تعرفه ۹۶۰۹۱۰۰۰ مداد و مداد رنگی پیشتر در ردیف کالاهای ممنوع‌الورود گروه ۴ قرار گرفته و در نامه شماره ۶۰/۱۵۰۰۱۰ به تاریخ ۹۷/۶/۷ مقام محترم وزارت با شماره تعرفه ۹۶۰۹۱۰۰۰ اشتباها با عنوان مغز مداد مشکی در لیست اقلام مشمول ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی قرار گرفته بود که طی نامه شماره ۶۰/۱۵۵۲۱۵ به تاریخ ۹۷/۶/۱۲ مدیر کل صنعت های شیمیایی و سلولوزی سرکار خانم نباتی به مدیرکل محترم برنامه‌ریزی و تنظیم بازار اشتباه فوق تصحیح گردیده (تصویر نامه پیوست) و طی نامه موخر حضرتعالی جهت پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی با تصور گروه ۱ بودن به گروه ۲ تغییر و اشتباه فوق تداوم یافته در حالتی که تعرفه فوق بخشی از گروه کالایی ۴ و ممنوع‌الورود بوده هست.

  در جلسه به تاریخ ۹۷/۶/۱۹ معاونت مدیر کل صنعت های شیمیایی و سلولزی و معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و نماینده سازمان پشتیبانی از مصرف‌کننده، بانک مرکزی و تمامی تولیدکنندگان مفاد و مداد رنگی با شرط تداوم ممنوع‌الورود بودن واردات آن تعهدها لازم طی صورتجلسه‌ای از جانب تولیدکنندگان انجام و امضا گردیده خواهشمند هست با توجه به اشراف کامل حضرت عالی در پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی از این اشتباه فاحش در زمان مقتضی جلوگیری و از اشتغال بیشتر از ۱۵۰۰ نفر در کارخانه‌های داخلی پشتیبانی شود.

حجم تولیدکل مداد مورد احتیاج کشور تامین گردید

در نتیجه گزارش، پیرو این نامه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتیرئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع« گروه کالایی مداد»: پیرو نامه شماره ۶۰/۱۶۵۵۳۹ به تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ و با عنایت به نامه شماره ۶۱۲ پ ۹۷ به تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ تولیدکنندگان مداد داخلی در مورد ظرفیت‌های تولیدی ایجاد شده به منظور تامین کل احتیاج کشور (پیوست) بدین ابزار اعلام می‌شود گروه کالایی مداد و مداد رنگی با مغزی دارای غلاف سخت هنوز ۴ بوده و ممنوع هست.

ابلاغ ممنوعیت واردات مداد به گمرک

در نتیجه گزارش، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور منطقه های آزاد و مخصوص گمرک نیز با ارسال نامه ای به کلیه گمرکات اجرایی اعلام نمود: به ملحق شد عکس نامه شماره ۶۰/۱۶۹۷۵۲ به تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد قرار داشتن مداد و مداد رنگی با مغزی دارای غلاف سخت در گروه چهارم کالایی، منضم به یک برگ درخواست تولیدکنندگان بزرگ داخلی، ارسال می‌گردد. با توجه به اینکه کالای ذکر شده کمکانان در گروه چهارم کالایی قرار داشته و ورود آن به کشور ممنوع می‌باشد، بنابراین چنانچه دارای شرایط ترخیص و مشمول بخشنامه ردیف‌های ۱۶۶ و ۱۷۱ نگردد، امکان ترخیص را نخواهد داشت.

برای رویت عکس ها این نامه ها اینجاکلیک کنید

preloader