خبر خوب برای صنف نوشت افزار کشور

بر اساس پیگیری انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان نوشت افزار کشور، مالیات ارزش بر افزوده بنکداران و عمده فروشندگان صنف نوشت افزار از ۹ درصد به کمتر از یک درصد کاهش یافت.

preloader