توزیع بسته های لوازم التحریر بین ۳۱۰ هزار دانش آموز نیازمند تا ۱۵ شهریور

مجید زارع فرد، مدیرکل پشتیبانی های اجتماعی کمیته امداد در صحبت با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در مورد «اعطای بسته های حمایتی به محصلین مددجو»، گفت: فعالیت دیگری که داریم ذی ربط به محصلین تحت پوشش هست و بسته خدمتی به آنان می دهیم.

وی دنبال کرد: اهتمام شده هست تا پیش از آغاز سال تحصیلی بسته لوازم التحریر را به محصلین بدهیم و تا ۱۵ شهریور تمام ۳۱۰ هزار دانش آموز تحت پوشش بسته لوازم التحریر صد هزار تومانی می گیرند.

مدیرکل پشتیبانی های اجتماعی کمیته امداد اضافه کرد: از بسته صد هزار تومانی لوازم التحریر ۵۰ هزار تومان قسمت ذی ربط به تأمین لوازم التحریر از طریق ارزش دولتی که به استانها داده ایم تأمین می گردد و ۵۰ هزارتومان دیگر نیز با همکاری قرارگاه محرومیت زدایی سپاه تأمین شده و در ۱۴ استان بین محصلین توزیع می گردد و این بسته که در منطقه های محروم توزیع می گردد رایگان هست.

زارع فرد بیان داشت: به مابقی ۳۱۰ هزار نفر دانش آموز نیز بسته لوازم التحریر صد هزار تومانی داده می گردد که ۵۰ هزار تومان آن از طریق ارزش دولتی و ۵۰ هزار تومان نیز باید توسط ادارات کل کمیته امداد استانها تأمین شده  و به محصلین داده گردد.

وی افزود: علاوه بر آن، حدود ۳۰ هزار تومان به هر دانش آموز بابت ثبت اسم کتاب درسی پرداخت می گردد؛ در مجموع، حدود ۲۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ارزش به استانها بابت این دو فعالیت پرداخت نموده ایم.

  مدیرکل پشتیبانی های اجتماعی کمیته امداد درمورد اینکه «آیا  بسته های لوازم التحریر منحصرا به محصلین تحت پوشش داده می گردد یا به محصلین نیازمند دیگر نیز اختصاص پیدا می کند؟»، متذکر گردید: این بسته های لوازم التحریر منحصرا ویژه محصلین تحت پوشش هست اما جشن عاطفه ها در اواخر شهریور برگزار می گردد که کمک های  تألیف های به محصلین نیازمند که تحت پوشش نیستند و کل تألیف می گردد در اختیار مدرسه ها قرار می گیرد.

مدیرکل پشتیبانی های اجتماعی کمیته امداد در مورد «تعداد کسانی که پس از خارج شدن از پوشش کمیته امداد دو مرتبه به کمیته برمی گردند»،گفت: ۵ هزار سهمیه به استانها ذی ربط به خارج شدن اشخاص از کمیته و برگشت دو مرتبه به آن داده ایم تا پذیرش گردند.

preloader