تصویر/ اهدای لوازم التحریر به کودکان حاشیه نشین تهران

گزارش تصویری اهدای لوازم التحریر به کودکان حاشیه نشین تهران

با ما در این گزارش تصویری همراه باشید.

preloader